o nas

PSIEroty z Podlasia
Get InvolvedHow It works
od 2018 r.

Pomagamy bezdomnym zwierzętom z Podlasia

Nasza historia

Oficjalnie jako Stowarzyszenie funkcjonujemy od 2018 roku, jednak nasze początki sięgają nieco dalej…

Już kilka lat wcześniej, jako grupa znajomych zwierzolubów, staraliśmy się w miarę swoich możliwości (i prywatnych środków) ratować podlaskie biedy. Nasza wrażliwość i wyczulenie na wyrządzaną krzywdę nie pozwalała nam pozostawać obojętnym wobec porzucanych psów i kotów. Dlatego ratowaliśmy, zapewnialiśmy im opiekę, karmę, leczenie, domy tymczasowe, resocjalizację, hoteliki…

Nasza działalność rozrosła się do tego stopnia, że nie byliśmy już w stanie finansować jej z własnych środków i prywatnych zbiórek. W 2018 r. zapadła więc decyzja o zarejestrowaniu Stowarzyszenia pod nazwą PSIEroty z Podlasia.

cele statutowe stowarzyszenia

Nasza Misja

 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie województwa podlaskiego,
  ze szczególnym uwzględnieniem psów i kotów.

  2. Zapobieganie nadmiernemu przyrostowi populacji psów i kotów na terenie polski.

  3. Niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i skrzywdzonym, w szczególności poprzez ich leczenie, resocjalizację, umieszczanie w schroniskach, hotelach oraz pozyskiwanie domów tymczasowych i stałych. 

  4. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania,
  objęcia ochroną i otoczenia opieką. 

  5. Prowadzenie działalności edukacyjnej w temacie bezdomności zwierząt
  oraz ochrony ich praw. 

  6. Upowszechnienie właściwych postaw wobec zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt starszych, chorych i niepełnosprawnych. 

  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród mieszkańców Podlasia poprzez uwrażliwianie na krzywdę zwierząt i promocję wolontariatu. 

  8. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt. 

  9. Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie
  wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzony.
nasz zespół

członkowie stowarzyszenia

Sylwia żurawska

Prezes Zarządu

Joanna mozyrska

Członek Założyciel

Jadwiga Pietraszkiewicz

Członek Założyciel

Agnieszka Cimochowska

Wiceprezes Zarządu

Karolina Mozyrska

Członek Założyciel

Łucja Biała

Skarbnik

Joanna Popławska

Członek Założyciel

nasz zespół

wolontariusze

Justyna Roszkowska

Wolontariusz

Anna Dakowicz

Wolontariusz

Agnieszka Bójko

Wolontariusz

Katarzyna Samojlik

Wolontariusz